Yearly Archives: 2012

Răstoarnă masa

A ales să facă negoț. O inimă. Târguie. Cere și nu primește …

Casa pe care o vrei a Ta, inima, târguie cu resursele Tale, încredințate ei, de parcă ar fi … ale ei! Prost târg, nedrept negoț, fără sorț de izbândă: să “ofere”  bunurile Tale cele bune pentru ne-bune trecătoare plăceri mărunte. Dar ea nu știe. Doar Harul Tău știe.

ÎN Tine

 

Inima îmi zice din partea Ta : „Cauta Fața Mea ! Și Fața Ta, Doamne, o caut!”

Onoare

Cer de la Tine Doamne Dumnezeule. Totul. Îmi admit neputința. Nu pot. Nu am. Nimic. Te chem zi cu zi, clipă de clipă, ca inițiator și susținător al absolut fiecărei decizii si acțiuni. Pentru ca singur nu pot… Pur și simplu nu pot.

Echipament

Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieții… In prezenta Ta este belșug de bucurie, la dreapta Ta sunt desfătări veșnice (Psalmul 16:11)

Dumnezeu este Cel Ce m-a încins cu tărie și mi-a făcut desăvârșită calea, El mi-a făcut picioarele ca ale ciutelor și m-a așezat pe înălțimi (Psalm 18:32-33)

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viața și evlavie prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat (2 Petru 1:6)   

Să urc

         Plec la drum! Drum de Munte! Spre Înălțimi.                                            Drum ale cărui hotare fie hotărâte de Onoarea Lui!

         Un început. Aci jos, în Vale, am auzit chemarea. Îndrumătorul, Duhul Lui mi-a arătat în duhul meu, sus în vârf de Munte, Ținta: prezența Tatălui. Văd frânturi din Începutul de drum, din Calea despre care știu că se numește Dragoste, Adevăr. Văd pe Isus: Începutul, Calea, Ținta! Fascinantă promisiune de conducere a Îndrumătorului: prin El, cu El, spre El! Chemare la „pas cu pas” pe drumul ascultării de Tata – drum atât de cunoscut Celui care prin viața Lui Însuși iubitor l-a deschis pentru mine. După frământări, aici în Valea mea, prin viata pe care am primit-o din El prin murirea mea în locul morții, S-a așezat în inima mea, mi-a așezat inima în El. Ani de așezare…

Comoara

   El, Comoara. El, Măreț Domn Cristos Isus împreuna cu care suntem ascunși în Dumnezeu. El, în care avem totul deplin. Și … oricine are NĂDEJDEA ACEASTA se curățește, după cum El Însuși este curat.

Dar eu…

Am nevoie de iertare zilnic. Pășesc atât de mărunt pe drumul creșterii în asemănare cu Tine! Lacrimi… până când Cristos ia chip în mine! Până când?

Am nevoie de iertare zi după zi, de înțelegere, de … încă un an. Pana acum, Tu mi-ai tot dăruit anul. Dar eu…

Vremuri

… un pom sădit pe malul apei , care aduce rod la vremea lui.

Aici pe pământ …vremuri de rodire, vremuri de nerodire…

Vremuri de nerodire …  ingredient esențial pentru un rod mai bun în vremurile de rodire. Da, pot fi! Secetă, uscăciune, zbateri distrug mândria față de propria abilitate – pot mări dependența față de Dumnezeu. Este, în adevăr, nevoie de experiențele care smeresc! Uneori, gerul, se pare că, face portocalele mai dulci. Iarna, în aspre condiții, în taină, nesperat parcă, pomul își reface puterile și se pregătește pentru anotimpul de rodire.

Îmbrățișare dulce

  

Râul

” Celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă țâșnind spre viața veșnică “(Ioan 4:35)

Din adânc, din Izvor, din El, își ia puterea firul plăpând de apă, râul.

Cu perseverență blândă, liniștit și sigur îndârjit, fără să uite o clipă măcar, își păstrează neabătut scopul: dinspre El în afară, purtător de viață și prospețime, purtător al esenței Izvorului.