Monthly Archives: December 2012

Răstoarnă masa

A ales să facă negoț. O inimă. Târguie. Cere și nu primește …

Casa pe care o vrei a Ta, inima, târguie cu resursele Tale, încredințate ei, de parcă ar fi … ale ei! Prost târg, nedrept negoț, fără sorț de izbândă: să “ofere”  bunurile Tale cele bune pentru ne-bune trecătoare plăceri mărunte. Dar ea nu știe. Doar Harul Tău știe.

ÎN Tine

 

Inima îmi zice din partea Ta : „Cauta Fața Mea ! Și Fața Ta, Doamne, o caut!”