Comoara   El, Comoara. El, Măreț Domn Cristos Isus împreuna cu care suntem ascunși în Dumnezeu. El, în care avem totul deplin. Și … oricine are NĂDEJDEA ACEASTA se curățește, după cum El Însuși este curat.

  ÎN El, în Cristos Isus, a vrut Dumnezeu să locuiască trupește TOATĂ PLINĂTATEA DUMNEZEIRII: El, Isus, chipul Dumnezeului nevăzut. El, Întâiul născut peste întreaga creație. El, prin și pentru care au fost create toate lucrurile în ceruri și pe pământ: cele vizibile, cele invizibile. El, primul și înainte de toate lucrurile. El, prin care se țin TOATE împreună. El, începutul, întâiul născut dintre cei morți, prin care Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine, cele de pe pământ, cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. El, capul Bisericii. El, căpetenia oricărei domnii și autorități. EL, mijlocitor la dreapta Lui Dumnezeu. El, viata și lumina. El, totul în toți.

 El, Comoara. Măreț Domn Cristos Isus împreună cu care suntem ascunși în Dumnezeu. El, în care avem totul deplin. Și… oricine are nădejdea aceasta se curățeste după cum El însuși este curat.                               

 ÎN EL, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit TOT în ce privește viața și evlavia așa încât, întăriți în puterea Lui, putem crește în ceea ce suntem: aleși oameni liberi de sub puterea păcatului, robi ai Lui de dragul Lui, oi în mijlocul lupilor, mlădițe rodind tot felul de fapte bune, fii de Dumnezeu crescând în cunoașterea Lui, întregiți și deplin echipați pentru orice lucrare buna.

 ÎN EL, noi, onorând Înalt-onorata noastră chemare, putem deschide zilnic poarta duhului ce ni s-a dat pentru a ne ancora într-un mod vrednic de El în toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească venită de Sus. Umpluți de adevșr si viata în umblarea pe calea libertații Lui, bucuria Lui poate fi tăria noastră iar a noastră a-I fi plăcuți și tot mai asemenea.

 ÎN EL, noi, administratori ai bunătății Lui Dumnezeu, putem alegem, cu sărac duhul nostru, prin înnoirea zilnica a mintii, puterea și plinătatea Lui care se arată a fi făcute desăvârșite exact în slăbiciunile noastre.

 ÎN EL, noi, suntem liberi să îmbrăcăm cu bucurie omul cel nou, născut și înnoit zi de zi după chipul Creatorului Său, liberi să învățăm jugul bun, sarcina ușoară: dragostea, păzirea poruncilor Lui.

 ÎN EL, prin noi, dragostea, adevărul pot rodi, viața poate atinge: prin îngăduință, iertare, îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, răbdare.

  Ascunși cu Cristos în Dumnezeu , avem totul deplin … DOAR ÎN EL. El Comoara.

 Avem această Bogăție în niște vase de lut, pentru a arata  ca acesta putere nemaipomenita Îi aparține Lui Dumnezeu și nu vine de la noi.

 Și oricine are NĂDEJDEA ACEASTA se curățeste, după cum El însuși este curat.

Like 2 People Liked this
avataravatar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *