EchipamentMi-ai făcut cunoscută cărarea vieții… In prezenta Ta este belșug de bucurie, la dreapta Ta sunt desfătări veșnice (Psalmul 16:11)

Dumnezeu este Cel Ce m-a încins cu tărie și mi-a făcut desăvârșită calea, El mi-a făcut picioarele ca ale ciutelor și m-a așezat pe înălțimi (Psalm 18:32-33)

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viața și evlavie prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat (2 Petru 1:6)   

* Frânghia de cățărat: „Te voi logodi cu Mine prin dreptate și prin judecată, prin îndurare și mila. Te voi logodi cu Mine prin credincioșie iar tu îl vei cunoaște pe Domnul” ( Osea 2:19-20)

* Ceas deșteptător, ascultarea:  ”cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce ascultă vor trăi” (Ioan 5:25)

* Indicator directie 1: „Acum deci rămân acestea trei credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea”(1 Corinteni 13:13)

*  Busola : „Căutați mai întai Împărația (Lui Dumnezeu) și dreptatea Lui” (Matei 6:33)

* Hrana, promisiunile Lui„ Nu-ți lăsa inima să invidieze pe păcătoși ci să ai  întotdeauna frica de Domnul. Cu siguranță există o răsplată viitoare și nădejdea ta nu va fi tăiată!” (Proverbe 23:17-18)

* Băutura, înviorare: „Legea Domnului este desăvărșita, ea înviorează sufletul” (Psalm 19:7)

* Barometru: „Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngâmfare ci în smerenie, considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui ci și de ale altora” (Filipeni 2:3-4)

* Limitator de viteză: „Iar pacea Lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Cristos Isus” ( Filipeni 4:7)

* Incălțăminte: „Noi însă vom umbla în Numele Domnului” (Mica 4:5)

* Marcaj: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Căci oricine vrea să-și salveze viața o va pierde, dar cel ce-și pierde viața pentru Mine o va găsi.” (Matei 16:22-24-28)

* Indicator direcție 2 : „Iată pe munți picioarele Celui ce aduce vești bune, ale celui ce vestește pacea” (Naum 1:15)

* Podoaba: „Frumusețea voastră… să stea… în omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:3-4)

* Indicator  direcție 3: „El ți-a arătat omule ce este bine! Și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești îndurarea, să umbli smerit cu Dumnezeul tău (Mica 6:8)   

Mi-e dor de cer 

Like 1 People Liked this
avatar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *