Tu Ești       Doamne, Tu ești Împărat!                                                                                                                           Frumusețe, strălucire, toate sunt în Tine…! Din Tine, prin Tine și pentru Tine sunt toate lucrurile. Splendoarea Ta e… de necuprins! Pacea Ta, de asemenea ! Prea măreț ești, Doamne, pentru înțelegerea mea, ca să Te pot cuprinde, ca poți fi măcar atins cu vreun gând al meu, despre care gând să pot spune că ar putea prinde în el însuși, cel puțin frânturi, din Tine. Cu atât mai mult, orice încercare a mea de a Te pune în cuvinte, este infinit mai firavă și mai incompletă decât chiar vorbirea bobului de nisip despre măreția oceanului.                                    Totuși Doamne, cei cărora nu li s-a spus niciodată despre Tine, Te văd și cei care n-au auzit niciodată despre Tine, înțeleg. Pentru că așa ai hotărât Tu! Da! Ai hotărât ca, cei cu inima curată să vadă pe Dumnezeu. Ai dat tot ce trebuia dat pentru ca cei de departe să audă ce ai făcut Tu iar cei de aproape să Îți recunoască puterea!! Și din pricina bucuriei de a Te vedea, inima micuței Tale turme, chiar în mijlocul lupilor aflată, rămâne totuși ascunsă în Tine. Pentru că acolo, în rămânere,Tu Ești. Frumusețea Ta îmbracă în strălucire iar Pacea Ta odihnește.

       Doamne, Tu ești Împărat …                                                                                                                        Pentru că așa ai hotărât Tu,Te-ai făcut cunoscut. Apropie-ne, Doamne, de Tine… și ne vom apropia! Din pricina bucuriei Tale și ca să pui viață în noi, ai devenit Fiu născut, blând și smerit cu inima; ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ai venit printre noi, Doamne, locuind plin de Har și de adevăr. Prin sânge vărsat și prin moarte ai biruit moartea dovedind, prin Înviere că… Tu Ești!                                                                           Ascunde-mă în adevărul Tău și, chiar și atunci când nu pricep, ajută-mă să știu că… Tu Ești.

          Doamne, Tu ești Împărat…                                                                                                                           Ai mai hotărât Doamne ca, acolo unde ești Tu, să fim și noi. Ai decis că Ți-e plăcere să ne dai Împărăția. Prin Duhul Tău care, prin bunătatea Ta iubitoare ne locuiește doar pentru că așa ai hotărât Tu, nouă, fără merite, nouă turmei Tale mici, ne-ai dat dreptul să Te numim … Tată.                                                                     Ascunde în Tine, ocrotește Tată, copilă inima mea și gândurile mele! Și, chiar și atunci când nu pricep, ajută-mă să știu că … Tu Ești. Atunci voi gusta din Tine…  splendoare Împărătească și Pace.

        Doamne, Tu Împărat care locuiești în Înălțimi… Doamne, Care mi Te faci cunoscut pentru că așa ai dorit Tu… Tată, Care mă cercetezi de aproape și mă cunoști … Tu, doar Tu, umpli locul locuinței Tale cu judecată și dreptate. Duhul Tău Înalt, Doamne, să-mi locuiască inima! Umple-o Tu! Tu, doar Tu Dumnezeu, ești siguranță pentru vremurile mele, belșug de izbăviri, înțelepciune și cunoaștere! În Împărăția Ta, fie-mi frica de Domnul comoară a inimii căci ai hotărât:  moștenirea și răsplata mea cea foarte mare Ești Tu.

Like 2 People Liked this
avataravatar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *